O nama, About us     Početna strana, Home     Kontakt, Contact

SAN Studio - za Vas nudi:


- Poslovno (robno, ili finansijsko) knjigovodstvo.

- Posredovanje u prodaji.

- NOVO - Izrada Projekata Transfernih Cena.
- Registracija preduzeća, konsalting.
- Dizajn i izradu vaše internet prezentacije.
- Dizajn logoa i zaštićenog naziva vaše firme.
- Marketinško predstavljanje vašeg proizvoda.

Gotova rešenja, po principu : Ključ u ruke!

Najjednostavnije možete izbeći sve nepotrebne probleme i uštedeti novac i vreme, tako što ćete nama prepustiti da za Vas završimo sve neophodne poslove oko registracije preduzeća.

Poslušajte savete zbog dugogodišnjeg iskustva u oblasti koju najbolje poznajemo, i poštedite sebe nepotrebnih grešaka pri registraciji.
Naše iskusne knjigovođe će vam uredno, redovno i odgovorno voditi poslovno knjigovodstvo, po izuzetno povoljnim uslovima, i popularnim cenama. Početak je najvažniji, postavite temelje vašeg poslovanja na pravi način. Takođe, možemo vam pripremiti i internet prezentaciju, sajt vaše firme, kao i radio, odnosno TV reklame za vaše proizvode.

KNJIGOVODSTVO

Pod našim okriljem nalazi se veoma zavidan broj preduzeća
koja su nam ukazala poverenje.
Postanite i vi deo tima koji pobeđuje.
Uz redovnost i pažnju, ističemo bezbednost i diskreciju.
Po izuzetno povoljnim uslovima nudimo vam knjigovodstvo bilo kog tipa, profesionalno i odgovorno.

IZRADA PROJEKATA TRANSFERNIH CENA

Po uredbi OECD-a i pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave, zakona o porezu na dobit pravnih lica u Srbiji, kao i pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, nudimo uslugu Izrade Projekata o Transfernim Cenama

KONSALTING

Savetovanje u vezi poslovanja i samog otvaranja firme ili preduzeća, pravni i knjigovodstveni saveti su nezaobilazni
deo rada, jer nema boljeg načina da poštedite sebe nepotrebnog gubljenja vremena i novca nego da prepustite našim stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom da za vas urade sve što je neophodno za ispravno poslovanje.

Imate ideje, ali ne znate kako da ih ostvarite i sprovedete u delo?
Javite se i obezbedite sebi miran rad i zaobiđite sve pravne nevolje i nedoumice koje vas mogu omesti na vašem putu do uspeha.

Želite da vam poslovanje bude savršeno i bez mrlje? Samo je jedan način da to uradite ispravno.

____________________________

SAN Studio - for You offers :


- Business (material or financial) accounting.

- Mediation in sales.

- NEW - Elaboration of the Projects of Transfer Pricing.
- Business registration , Consulting.
- Design and development of your website.
- Design of the logo and the protected name of your company .
- Marketing presentation of your products.

Ready-made solutions , based on the principle : Turnkey!

The simplest way to avoid any unnecessary problems and save time and money, leave that to us to finish all the tasks necessary for the registration of company.


Listen to the advice of many years of experience in the area we know best, and spare yourself of trouble during registration.
Our experienced accountants will duly, regularly and responsibly conduct business bookkeeping, on very favorable terms, and affordable prices. The beginning is the most important, lay the foundation of your business in the right way. We can also prepare your company's website as well as radio and TV advertisements for your products.


BOOKKEEPING

In our hands there is a very considerable number of companies
that gave us their trust .
Become a part of the team that wins.
With the attention, safety and discretion .
At very favorable terms we can offer you any type of bookkeeping , professional and responsible .

MAKING OF PROJECTS OF TRANSFER PRICING

By regulation of OECD rules on transfer pricing for multinational enterprises and tax administrations, tax law on corporate income in Serbia, and the rules on transfer pricing and methods that apply in determining the cost of transactions between related parties, we offer service of Manufacturing of Projects of Transfer Pricing

CONSULTING

Advising business and the opening of the company or
companies, legal and accounting advice is indispensable
part of the work, because there is no better way to spare yourself the unnecessary waste of time and money than to let our experts with years of experience to do for you all that is necessary for proper operation.

Do you have ideas, but do not know how to achieve them works and put you into action? Call us and get yourself do what you like and avoid any legal troubles and concerns that may wait you on your path to success.


You want your business to be perfect - there is only one way to do it properly - with us.

-DIZAJN -


Proizvod će lakše naći put do kupca ako je zapakovan atraktivno i kvalitetno.
Naši dizajneri će za vas osmisliti inovativne dizajne pakovanja koji će sigurno podići njihov nivo privlačnosti u odnosu na konkurenciju.
Predstavite svoje proizvode na moderan i elegantan način, štampane brošure i katalozi su siguran način da vašim klijentima uvek bude dostupna vaša ponuda.
Ukoliko imate potrebe za uslugama vrhunskih stručnjaka u oblasti primenjenog dizajna, pozovite nas.

WEB Dizajn je apsolutno neizbežan ukoliko imate namere da se za
vaše poslovanje, proizvode, usluge i delatnost uopšte i zna u današnje vreme.

Celokupna komunikacija današnjih poslovnih partnera se odvija uglavnom putem interneta. Vaše prisustvo na internetu odlučiće o vašem uspehu.
Veoma je važno da budete predstavljeni na profesionalan i adekvatan način, a to vam mogu omogućiti samo profesionalni dizajneri.


- DESIGN -

The product will easily find its way to the customer if it is packaged attractively and efficiently .
Our designers will design innovative packaging design that is sure to raise level of attractiveness compared to competition.

Show your products in a modern and elegant way, in printed brochures and catalogs it is a sure way that your customers will always see your offer at best way.

If you require the services of top experts in the field of applied design, please contact us.

Web design is now absolutely unavoidable for your business, products, services and business in general.

All the modern communication among business partners takes place mainly through the Internet . Your presence on the internet will determine your success.
It is very important to be represented in a professional and appropriate manner, and it can be provided only by professional designers.


-LOGISTIKA-

Ukoliko imate potrebu da uvezete radi vaših potreba ili za potrebe dalje prodaje apsolutno bilo koji proizvod sa kineskog tržišta, najjeftinijeg, najpreciznijeg, najzahvalnijeg, ili bilo kog drugog svetskog tržišta, a nemate resurse kojima bi ste obavili pretragu za proizvođačem, pregovore, konsultacije, nemate vremena, ili načina da obavite proveru proizvoda, porudžbine, transport, carinjenje, onda ovaj posao prepustite pravim profesionalcima koji će za vaše potrebe učiniti sve to, i mnogo više, o čemu svedoče mnogobrojni zadovoljni lijenti, koji su nam poverili najzahtevniji deo poslovanja, LOGISTIKU!

Ako vaš proizvod ne nalazi pravi put do kupaca, bilo domaćih ili stranih, mi vam možemo pomoći da izgradite potrebno tržište, predstavite i plasirate proizvode, postignete uspeh kakav zaslužujete.

Proverite u direktnom kontaktu sa nama , kakve uslove možemo da vam ponudimo, ubeđeni smo da smo upravo mi karika koja vam nedostaje na putu do uspeha! Sa ovakvom podrškom zaista ništa nije nedostižno!


- LOGISTICS -

If you have a need to import for your use or for resale absolutely any product from the Chinese market, the cheapest, most precise, greatfull, or some other world market, but you do not have the resources to do so, to search for manufacturers, do negotiation, consultation, you do not have time, or a way to make check of product orders, transportation, customs clearances, then let real professionals who will meet your needs with all that, and more, as guaranteed by many satisfied customers who have entrusted us with the most demanding part of the business, logistics.

If your product can not find way to the buyers, domestic or foreign, we can help you to build required market, represent and place products, make a success that you deserve.

Check in direct contact with us, what conditions we can offer, we are confident that we are the link that you are missing out on the road to success! With this kind of support it is really nothing unattainable!


We provide all our service in Serbian, English, Italian, Spanish and Russian languages.